De diverse types manegebodems

Iedere ruiter, recreatief of beroepsmatig kent het belang van een goede manegebodem. Maar wat is nu een goede manegebodem? Enkele belangrijke voorwaarden zijn:

  • Een regelmatige en een voldoende stabiele bodem;
  • De manegebodem moet makkelijk te onderhouden zijn;
  • Bij een buitenbodem mag de afvoer van regenwater geen probleem zijn;
  • De aanleg kosten van de manegebodem moeten in verhouding staan met de mate van gebruik, en de levensduur van de bodem.

Het type manegebodem waarvoor men uiteindelijk kiest wordt mede bepaalt door o.a. ervaringen met een bepaald type bodem, het budget dat beschikbaar is, en het eventueel (gedeeltelijk) in eigen beheer willen uitvoeren van de aanleg. Om aan bovenstaande wensen tegemoet te komen bieden wij u de keuze uit meerdere types manegebodems waaronder binnenbodems, buitenbodems en eb en vloed bodems.

Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld het aanleggen van een manegebodem, neem dan contact met ons op. Bel ons gerust of vul het contactformulier in.